Σύλλογος - Ιστορικό Νέων Εκδόσεων

Έκδοση 12.6 (18/09/2021) Τρέχουσα Έκδοση

1. Νεα Φόρμα Εμφάνισης Υπολοίπων Μελών συγκεντρωτικα.
2. Βελτίωση Εξαγωγης σε Excel.
3. Διάφορες βελτιώσεις εφαρμογής.Έκδοση 12.5 (30/04/2019)

1. Νέες φόρμες εκτύπωσης Α4, με διπλή εκτύπωση της απόδειξης ανα σελίδα.
2. Δυνατότητα για Επεξεργασία των στοιχείων του μέλους, απευθείας απο την φόρμα είσπραξης.
3. Δυνατότητα για Χρεώση Συνδρομής του μέλους, απευθείας απο την φόρμα είσπραξης.
4. Διάφορες βελτιώσεις εφαρμογής.Έκδοση 12.4 (18/03/2018)

1. Ανανέωση Δεδομένων στις λίστες για τις εγκαταστάσεις πολλών χρηστών.
2. Διάφορες βελτιώσεις εφαρμογής.Έκδοση 12.3 (19/01/2018)

1. Διόρθωση μηνύματος λάθους στην καταχώρησης εξόδων.
2. Διάφορες βελτιώσεις εφαρμογής.Έκδοση 12.2 (06/01/2018)

1. Διόρθωση προβλήματος της εφαρμογής σε Windows 10 απο τη χρήση ημερολογίου.
2. Διάφορες βελτιώσεις εφαρμογής.Έκδοση 12.1 (03/02/2017)

1. Διάφορες βελτιώσεις της εφαρμογής.Έκδοση 12.0 (09/10/2016)

1. Νέες λίστες σε όλες τις φόρμες της εφαρμογής.
2. Νέες Εκτυπώσεις με προεπισκόπηση μέσω HTML.
3. Νέες Δυνατότητες Διαχείρισης Συνδρομών (Μηνιαίες, Τριμηνιαίες, Ετήσιες) με χρέωση και εξόφληση ανα περίοδο.
4. Πολλές άλλες βελτιώσεις της εφαρμογής.
©2023 OptWin Software