Σύλλογος


Πρόγραμμα Διαχείρισης ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΛΛΟΓΩΝ. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ καθώς και τις ταμειακές κινήσεις του Συλλόγου - Σωματείου.


Μερικές από τις κύριες δυνατότητες της εφαρμογής

∙ Διαχείριση Συνδρομών Μελών. Δυνατότητα Διαχείρισης Συνδρομών με οποιαδήποτε περιοδικότητα θέλετε (μηνιαία, ετήσια,άλλη).

∙ Διαχείριση Μητρώου Μελών .

∙ Μαζική Αποστολή SMS (γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου) σε μέλη .

Δυνατότητα κλειδώματος διαγραφής κινήσεων ταμείου με κωδικό.

Αναζητήσεις και εκτυπώσεις λίστας μελών με βάση τις ημερομηνίες κινήσεων τους η την μη κίνηση μελών, την κατηγορία αδείας τους, την κατάσταση τους, το έτος συνδρομής τους κ.α.

∙ Εκτυπώσεις Μηνιαίας Ταμειακής Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων, Καρτέλας Μελών, Μητρώου Μελών.

Διαχείριση Προμηθευτών Συλλόγου.

Διαχείριση Διοικητικού Συμβουλίου.

Στατιστικά Στοιχεία Ταμείου.

Γραφικές Παραστάσεις Εσόδων-Εξόδων.

Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης, με δυνατότητα Γραφήματος.

∙Εξαγωγή Δεδομένων Όλα τα δεδομένα (Κινήσεις Ταμείου, Μητρώο Μελών, Προμηθευτών) μπορούν να εξαχθούν στο Excel.

∙ Αυτόματη και απλή λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας.

∙ Σχεδίαση Εκτυπώσεων. Εύκολη Σχεδίαση Φορμών Εκτύπωσης με ενσωματωμένο σχεδιαστή.

Πλήρως Παραμετροποιήσιμες Κατηγορίες Εσόδων-Εξόδων.

Ενσωματωμένη Ατζέντα Τηλεφώνων.

Mαζική Εκτύπωση Ετικετών Αλληλογραφίας σε Μέλη-Προμηθευτές.

Εκτύπωση Κάρτας Μέλους.

Ενδεικτικές Οθόνες

.... .... .... .... .... ....