Ελεύθερες Εφαρμογές


Ελεύθερο Λεξικό

business templates


Πρόγραμμα Διαχείρισης Λεξικών και Εγκυκλοπαιδειών.

Το Ελεύθερο Λεξικό απαρτίζεται απο τα εξής Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες:
Ελληνο-Αγγλικό
Αγγλο-Γαλλικό
Αγγλο-Ιταλικό
Αγγλο-Ισπανικό
Αγγλο-Γερμανικό
Αγγλό-Πορτογαλέζικο
Λεξικό Όρων Δικτύων
Λεξικό Οικονομκών Όρων
Εγκυκλοπαίδεια Κινητών Τηλεφώνων
Εγκυκλοπαίδεια Όρων Αυτοκινήτου
Εγκυκλοπαίδεια Όρων Πληροφορικής
Εγκυκλοπαίδεια Χρηματοοικονομικής

Μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας προσωπικά λεξικά και λέξεις-επεξηγήσεις.


Download

Σαν Σήμερα

business templates


Πρόγραμμα που εμφανίζει τα γεγονότα σαν σήμερα καθώς και τις εορτές.
Μπορεί ο χρήστης να το συμπληρώσει και με δικά του γεγονότα/εορτές.
Ακόμα παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης γεγονότων στην βάση δεδομένων με συγκεκριμένα κριτήρια και εκτύπωσης τους στην συνέχεια.
Το 'Σαν Σήμερα' λειτουργεί και ως προσωπική ατζέντα, καθώς μπορει ο χρηστης να εισάγει ειδοποιήσεις-υπενθυμίσεις.
Download

Εμπορικές Εφαρμογές


Ελεύθερες Εφαρμογές

© OptWin Software, 2017